Pass with merit là gì

About My Students, Diary

Trương Lê Khanh (Pass with Distinction, score: 142, CEFR: B1), Phan Khánh Vân (Pass with Merit, score: 135 CEFR: A2) & Trang Pmùi hương Anh (Pass, score: 128, CEFR: A2) in a KET class at PAX English (10/2018 –09/2019)


Các cô cậu học tập trò lớp Flyers của thầy Khôi ngày làm sao hiện nay đã tiếp tục đoạt được được kỳ thi KET (Key) của ngôi trường Đại học Cambridge. Có em còn vượt cả cấp A2 cùng lên đến mức B1…