Closing balance là gì

Các thuật ngữ tiếng anh trong kế tân oán tài chính

Đây là hầu như từ bỏ giờ anh siêng ngành kế tân oán tài chính quan liêu trọng

1. Break-even point: Điểm hòa vốn

2. Business entity concept: Nguim tắc công ty lớn là 1 thực thể

3. Business purchase: Mua lại doanh nghiệp

4. Calls in arrear: Vốn Hotline trả sau

5. Capital: Vốn

6. Authorized capital: Vốn điều lệ

7. Called-up capital: Vốn sẽ gọi

8. Capital expenditure: túi tiền đầu tư

9. Invested capital: Vốn đầu tư

10. Issued capital: Vốn phân phát hành

11. Uncalled capital: Vốn chưa gọi

12. Working capital: Vốn lưu giữ cồn (hoạt động)

13. Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn tiền cổ phần

14. Carriage: Chi phí vận chuyển

15. Carriage inwards: túi tiền vận chuyển hàng hóa mua

16. Carriage outwards: giá cả tải sản phẩm & hàng hóa bán

17. Carrying cost: Ngân sách chi tiêu bảo đảm sản phẩm giữ kho

18. Cash book: Sổ tiền mặt

19. Cash discounts: Chiết khấu chi phí mặt

trăng tròn. Cash flow statement: Bảng so sánh lưu giữ giao dịch chuyển tiền mặt

21. Category method: Phương thơm pháp chủng loại

22. Cheques: Sec (chi phiếú)

23. Clock cards: Thẻ bấm giờ

24. Closing an account: Khóa một tài khoản

25. Closing stock: Tồn kho cuối kỳ

26. Commission errors: Lỗi ghi nhầm thông tin tài khoản thanh khô toán

27. Company accounts: Kế tân oán công ty

28. Company Act 1985: Luật công ty năm 1985

29. Compensating errors: Lỗi tự triệt tiêu

30. Concepts of accounting: Các phép tắc kế toán

31. Conservatism: Ngulặng tắc thận trọng

32. Consistency: Nguim tắc độc nhất quán

33. Control accounts : Tài khoản kiểm tra

34. Conventions: Quy ước

35. Conversion costs: giá thành chế biến

36. Cost accumulation: Sự tập thích hợp chi phí

37. Cost application: Sự phân bổ chi phí

38. Cost concept: Nguyên tắc giá chỉ giá thành kế hoạch sử

39. Cost object: Đối tượng tính giá thành

40. Cost of goods sold: Nguim giá mặt hàng bán

41. Credit balance: Số dư có

42. Credit note: Giấy báo có

43. Credit transfer: Lệnh chi

44. Creditor: Chủ nợ

45. Cumulative sầu preference shares: Cổ phần ưu đãi gồm tích lũy

46. Current accounts: Tài khoản vãng lai

47. Current assets: Tài sản lưu giữ động

48. Curent liabilities: Nợ nđính thêm hạn

49. Current ratio: Hệ số lưu giữ hoạt

50. Debentures: Trái phiếu, giấy nợ

51. Debenture interest: Lãi trái phiếu

52. Debit note: Giấy báo Nợ

53. Debtor: Con nợ

54. Depletion: Sự hao cạn

55. Depreciation: Khấu hao

56. Causes of depreciation: Các nguyên nhân tính khấu hao

57. Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín

58. Nature of depreciation: Bản hóa học của khấu ha

59. Provision for depreciation: Dự chống khấu hao

60. Reducing balance method: Phương pháp bớt dần

61. Straight-line method: Phương pháp đường thẳng

62. Direct costs: Chi phí trực tiếp

63. Directors: Hội đồng quản lí trị

64. Directors’ remuneration: Thù klặng member Hội đồng quản lí trị

65. Discounts: Chiết khấu

66. Discounts allowed: Chiết khấu bán hàng

67. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt

68. Provision for discounts: Dự chống phân tách khấu

69. Discounts received: Chiết khấu sở hữu hàng

70. Dishonored cheques: Sec bị từ chối

71. Disposal of fixed assets: Thanh hao lý gia tài cố kỉnh định

72. Dividends: Cổ tức

73. Double entry rules: Các phương pháp bút toán kép

74. Dual aspect concept: Nguim tắc tác động kép

75. Drawing: Rút ít vốn

76. Equivalent units: Đơn vị tương đương

77. Equivalent unit cost: Giá thành đơn vị tương đương

78. Errors: Sai sót

79. Expenses prepaid: Chi phí trả trước

80. Factory overhead expenses: Ngân sách chi tiêu làm chủ phân xưởng

81. FIFO (First In First Out): Phương pháp nhập trước xuất trước

82. Final accounts: Báo cáo quyết toán

83. Finished goods: Thành phẩm

84. First call: Lần hotline sản phẩm nhất

85. Fixed assets: Tài sản thế định

86. Fixed capital: Vốn nạm định

87. Fixed expenses: Định phí / Ngân sách chi tiêu cố định

88.


Bạn đang xem: Closing balance là gì


Xem thêm: Liên Hệ - Cập Nhật Giá Vàng Lạng Sơn Hôm Nay Mới Nhất 2020


Xem thêm: Top 7 Game Nấu Ăn, Trò Chơi Nấu Ăn Hay Nhất Cho Android Và Ios


General ledger: Sổ cái

89. General reserve: Quỹ dự trữ chung

90. Going concerns concept: Nguyên tắc hoạt động thọ dài

91. Goods stolen: Hàng bị đánh cắp

92. Goodwill: Uy tín

93. Gross loss: Lỗ gộp

94. Gross profit: Lãi gộp

95. Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp96. Historical cost: Giá chi phí lịch sử

97. Horizontal accounts: Báo cáo quyết toán dạng văn bản T

98. Impersonal accounts: Tài khoản mức giá tkhô hanh toán

99. Imprest systems: Chế độ tạm bợ ứng

100. Income tax: Thuế thu nhập

101. Increase in provision: Tăng dự phòng

102. Indirect costs: Chi tiêu con gián tiếp

103. Installation cost: giá cả lắp đặt, chạy thử

104. Intangible assets: Tài sản vô hình

105. Interpretation of accounts: Phân tích các report quyết toán

106. Investments: Đầu tư

107. Invoice: Hóa đơn

108. Issue of shares: Phát hành cổ phần

109. Issued giới thiệu capital:Vốn CP phát hành

110. Job-order cost system: Hệ thống hạch toán thù ngân sách sản xuất theo công việc/ loạt sản phẩm

111. Journal: Nhật ký chung

112. Journal entries: Bút toán nhật ký

113. Liabilities: Công nợ

114. LIFO (Last In First Out): Phương thơm pháp nhập sau xuất trước

115. Limited company: công ty chúng tôi trách nát nhiệm hữu hạn

116. Liquidity: Khả năng tkhô nóng tân oán bằng tiền mặt (tính lỏng/ tính thanh khô khoản)

117. Liquidity ratio: Hệ số tài năng tkhô cứng toán

118. Long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn

119. Loss: Lỗ

1đôi mươi. Gross loss: Lỗ gộp

121. Net loss: Lỗ ròng

122. Machine hour method: Pmùi hương pháp tiếng máy

123. Manufacturing account: Tài khoản sản xuất

124. Mark-up: Tỷ suất lãi bên trên giá bán vốn

125. Margin: Tỷ suất lãi trên giá bán

126. Matching expenses against revenue: Khế thích hợp ngân sách với thu nhập

127. Materiality: Tính trọng yếu

128. Materials: Nguyên ổn đồ liệu

129. Money mesurement concept: Nguyên ổn tắc thước đo bằng tiền

130. Net assets: Tài sản thuần

131. Net book value: Giá trị thuần

132. Net realizable value: Giá trị thuần triển khai được

133. Nominal accounts: Tài khoản định danh

134. Nominal ledger: Sổ tổng hợp

135. Notes to accounts: Ghi chú của report quyết toán

136. Objectivity: Tính khách hàng quan

137. Omissions, errors: Lỗi ghi thiếu

138. Opening entries: Các cây viết toán mở đầu doanh nghiệp

139. Opening stock: Tồn kho đầu kỳ

140. Operating gains: ROI vào hoạt động

141. Ordinary shares: Cổ phần thường

142. Original entry, errors : Lỗi gây ra trường đoản cú nhật ký

143. đầu ra in equivalent units: Lượng sản phẩm tính theo đơn vị tương đương

144. Overdraft: Nợ thấu chi

145. Overhead application base: Tiêu thức phân chia chi phí làm chủ phân xưởng

146. Overhead application rate: Hệ số phân bổ ngân sách quản lý phân xưởng

147. Oversubscription of shares: Đăng ký kết cổ phần vượt mức

148. Paid-up capital: Vốn sẽ góp

149. Par, issued at: Phát hành theo mệnh giá

150. Periodic stock: Phương pháp quan sát và theo dõi tồn kho định kỳ

151. Perpetual stock: Phương thơm pháp quan sát và theo dõi tồn kho liên tục

152. Personal accounts: Tài khoản tkhô cứng toán

153. Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí

154. Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí

155. Physical deteration: Sự hao mòn đồ vật chất

156. Physical units: Đơn vị (sản phẩm thực tế)

157. Posting: Vào sổ tài khoản

158. Predetermined application rate: Hệ số phân bổ chi phí định trước

159. Preference shares: Cổ phần ưu đãi

160. Cummulative sầu preference share: Cổ phần khuyến mãi tất cả tích lũy

161. Non-cummulative sầu preference share: Cổ phần ưu đãi không tích lũy

162. Preliminary expenses: túi tiền khởi lập

163. Prepaid expenses: Ngân sách chi tiêu trả trước

164. Private company: Công ty tứ nhân

165. Profitability: Khả năng sinch lời

166. Prime cost: Giá thành cơ bản

167. Principle, error of: Lỗi định khoản

168. Process cost system: Hệ thống hạch toán CPSX theo quá trình công nghệ

169. Product cost: Giá thành sản phẩm

170. Production cost: giá thành sản xuất

171. Profits: lợi tức đầu tư, lãi

172. Appropriation of profit: Phân păn năn lợi nhuận

173. Gross profit: Lãi gộp

174. Net profit: Lãi ròng

175. Profit và loss account: Tài khoản kết quả

Chuyênlập báo cáo tài chính,Kế toán thuếtoàn bộ, Quyết tân oán thuế,thành lập doanh nghiệp,Ttuyệt đổi ĐK khiếp doanh,Giải thể, Mua buôn bán, Sáp nhập đơn vị Chính xác, Nhanh cđợi, Minh bạch.


Chuyên mục: Blogs