Biên bản giao nhận chứng từ

Mẫu biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao tư liệu được dùng trong quy trình thanh toán giao dịch tmùi hương mại, cài bán sản phẩm hóa, hỗ trợ tư vấn..... việc những tổ chức, cá nhân cùng công ty liên tục bao hàm chuyển động đàm phán chuyển giao triệu chứng từ bỏ, tài liệu, hồ sơ. Mời độc giả tham khảo mẫu mã biên phiên bản chuyển giao tài liệu tiếp sau đây.Mẫu biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao công việcMẫu biên bản giao thừa nhận tài liệuBiên phiên bản chuyển nhượng bàn giao tài sản

Mẫu biên phiên bản bàn giao tư liệu bắt đầu nhất

1. Biên phiên bản chuyển nhượng bàn giao là gì?2. Mẫu biên phiên bản chuyển giao tư liệu số 13. Mẫu biên bản chuyển nhượng bàn giao các bước, làm hồ sơ tài liệu số 24. Mẫu biên bản bàn giao tư liệu số 35. Mẫu biên bản bàn giao tài sản

1. Biên phiên bản chuyển nhượng bàn giao là gì?

Trong cuộc sống đời thường và các bước Lúc chuyển giao lại cho người khác một sự việc nào đó nlỗi gia sản, các bước, làm hồ sơ, sản phẩm & hàng hóa,… hiện nay bản thân vẫn sở hữu cần có một biên phiên bản chuyển giao rõ ràng. Biên bản bàn giao đang lưu lại cụ thể đầy đủ công bố nhỏng bạn chuyển nhượng bàn giao, người nhấn, ngôn từ bàn giao là gì,… Mặc dù không tồn tại hiệu lực hiện hành pháp luật tuy thế biên bản bàn giao dùng chứng minh cho những sự kiện thực tế đang xảy ra, có tác dụng căn cứ pháp lý cho những vụ việc nảy sinh sau đây.

Bạn đang xem: Biên bản giao nhận chứng từ


2. Mẫu biên bản chuyển nhượng bàn giao tài liệu số 1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự bởi vì – Hạnh phúc………………….BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆUGiữa …(bên giao) và….(bên nhận)Hôm ni, ngày …. tháng ….. năm …. trên …… sẽ tiến hành cuộc họp bàn giao tư liệu thân …. (mặt giao) cùng …… (mặt nhận) thực hiện theo … của …… ngày …I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:1/ Bên giao:Ông: … Chức vụ: …Ông: … Chức vụ: ……Bà: … Chức vụ: …2/ Bên nhận:Ông: … Chức vụ: …Ông: … Chức vụ: …Bà: … Chức vụ: …Chủ tọa: Ông …Thỏng ký: Ông …II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:Bên … đã tiến hành chuyển nhượng bàn giao gia sản cho bên … theo biểu những thống kê sau:Bảng thống kê gia tài bàn giaoSố TTTên tài sảnĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiềnGhi chúCộng:
Tổng giá trị: Bằng số …Bằng chữ …Kể từ ngày … số tài bên trên vì chưng mặt …. Chịu trách nát nhiệm quản lý.Biên phiên bản này lập thành 4 bạn dạng có mức giá trị tương đồng. Bên giao giữ lại 2 bạn dạng, mặt thừa nhận giữ 2 phiên bản.CHỮ KÝ BÊN GIAOCHỮ KÝ BÊN NHẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-o0o——BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC VÀ HỒ SƠ TÀI LIỆUHôm ni ngày…./…./….., trên Công tyChúng tôi bao gồm có:A. ĐẠI DIỆN CÁC PHÒNG BAN CÓ LIÊN QUAN NHẬN BÀN GIAO:1. Ông/ Bà :… Chức vụ:….Phòng: …2. Ông/ Bà …Chức vụ:…Phòng: …3. Ông/ Bà…. Chức vụ:… Phòng: …4. Ông/ Bà :… Chức vụ:…Phòng: …B. NGƯỜI BÀN GIAO:5. Ông/ Bà :… Chức vụ:… Phòng: …Đã cùng thực hiện chuyển nhượng bàn giao quá trình với câu chữ nhỏng sau:1. BÀN GIAO CÔNG VIỆC:TTNội dungNgười dìm bàn giaoKết luận12
2. BÀN GIAO HỒ SƠ TÀI LIỆU:TTNội dungNgười thừa nhận bàn giaoKết luận12
Biên bạn dạng hoàn thành vào tầm khoảng …….h…….phút ít cùng trong ngày. Các bên tsi mê gia thuộc duy nhất trí các câu chữ bên trên.Biên phiên bản được lập thành …. (………….) bạn dạng, mỗi mặt giữ 01 (một) bản có mức giá trị pháp lý tương đồng.Quản lý cỗ phậnNgười dấn bàn giaoNgười bàn giao

CÔNG TY….......

Xem thêm: Top 30 Địa Điểm Du Lịch Nghệ An: Cẩm Nang Từ A Đến Z, Du Lịch Nghệ An

Số: …/........ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc------------o0o----------- ......, ngày ...… mon ...... năm 20......
BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆUBên Giao:Họ tên:.........................................................................................................................Chức vụ:......................................................................................................................Trụ sở:.........................................................................................................................Bên Nhận:Họ tên:.........................................................................................................................Chức vụ:......................................................................................................................Công ty:.......................................................................................................................Trụ sở:.........................................................................................................................

Xem thêm: Game Học Toán Học Cho 2 Người Chơi Trên App Store, Bé Vui Học Toán

Chi ngày tiết tư liệu bàn giao:Bên GiaoBên Nhận

TÊN CƠ QUANSố: …../BBCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự bởi vì – Hạnh phúc
BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢNGiữa …(mặt giao) và….(mặt nhận)Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm …. tại …… vẫn thực hiện buổi họp bàn giao tài sản giữa …. (mặt giao) với …… (bên nhận) tiến hành theo … của …… ngày …I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:1/ Bên giao:Ông: … Chức vụ: …Ông: … Chức vụ: ……Bà: … Chức vụ: …2/ Bên nhận:Ông: … Chức vụ: …Ông: … Chức vụ: …Bà: … Chức vụ: …Chủ tọa: Ông …Tlỗi ký: Ông …II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:Bên … vẫn thực hiện bàn giao gia tài cho mặt … theo biểu thống kê lại sau:Bảng thống kê lại gia tài bàn giaoSố TTTên tài sảnĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiềnGhi chúCộng:
Tổng giá chỉ trị: Bằng số …Bằng chữ …Kể từ ngày … số tài bên trên vì mặt …. chịu đựng trách nhiệm làm chủ.Biên bản này lập thành 4 phiên bản có mức giá trị đồng nhất. Bên giao giữ lại 2 phiên bản, mặt nhấn giữ 2 bạn dạng.CHỮ KÝ BÊN GIAO Thỏng cam kết cuộc họp CHỮ KÝ BÊN NHẬN Chủ tọa cuộc họp

Biên bản chuyển nhượng bàn giao hồ sơ, tang đồ gia dụng, phương tiện đi lại vi phạm luật hành chính về hóa đơn Ban hành theo Thông tứ số 10/2014/TT-BTC về phía dẫn xử phạt vi phạm luật hành bao gồm về hóa đối kháng Mẫu biên bản giao dìm sổ bảo đảm làng hội Biên bản bàn giao sổ bảo hiểm xã hội của tín đồ lao hễ
*
Biên bản chuyển nhượng bàn giao gia sản Mẫu biên phiên bản giao nhận gia tài tiên tiến nhất

Chuyên mục: Blogs